Manufacturers

 

VAØIÈ VAR 2

VAØIÈ VAR 2

Price lowered!

650 Kč tax incl.

590 Kč tax incl.
488 Kč tax excl.


VAR2

3 items in stock


  • Currently 0.00/10

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Proslulý èeský plynový vaøiè, úsporný a kvalitní výrobek.

Univerzální vaøiè VAR 2 se hodí jak pro bìžnou turistiku, tak i pro horolezecké výstupy nejvyšší úrovnì - zde je nutné použití závìtøí. Vaøiè zajišuje plošný ohøev nádoby, takže je vhodný k pøípravì pokrmù. Pøi použití závìtøí má i pøi ohøevu vody velkou úèinnost.

Plynový vaøiè VAR 2 ocení vyznavaèi turistiky horské, výkonnostní, vodní a cykloturistiky, protože vaøiè má minimální váhu (110 g) a vysoký výkon pøi zanedbatelných rozmìrech. Též snadná obsluha, bleskové zprovoznìní, snadná regulace plamene a nenároènost na údržbu vytváøí z vaøièe VAR 2 vynikajícího pomocníka na Vašich cestách. Vaøiè VAR 2 se stane zcela nepostradatelným na velmi oblíbených autokarových zájezdech, kde se o stravu každý úèastník musí starat sám.

Vlastní provoz vaøièe je zajištìn použitím propan-butanových kartuší, které vyrábí celá øada firem v široké škále kubatur, od 200 ml do 750 ml, což umožòuje na minimum snížit váhu výbavy. Aby bylo možné použít závìtøí, je nutné používat kartuše znaèky VAR - tedy VAR G 230 a VAR G 430. Vaøiè zajišuje spolehlivou tìsnost ve spojení s kartušemi VAR, pokud se rozhodnete použít kartuše jiných znaèek, ujistìte se obzvláštì bedlivì o dokonalé tìsnosti soustavy kartuše - vaøiè.

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

Customers who bought this product also bought:


 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time